Má čerstvý bakalár nárok na bezplatné vlaky aj počas letných prázdnin?

Študent strednej školy podľa zákona o vysokých školách (Zákon č. 131/2002 Z.z.) prestáva byť študentom dňom úspešného absolvovania záverečnej skúšky (obhajoba bakalárskej práce). Z toho vyplýva, že nárok na bezplatnú prepravu vo vlakoch študent stráca – nemôže teda počas letných prázdnin cestovať vlakmi zadarmo.

Čo ak pokračujem v štúdiu na druhom stupni vysokej školy?

Ak študent po úspešnom obhájení svojej bakalárskej práce plánuje pokračovať v štúdiu na vysokej škole, teda na druhom stupni vysokoškolského štúdia, má možnosť znova získať nárok na bezplatnú prepravu vlakmi, ale až po zápise na ďalšie štúdium, ktorý býva zvyčajne koncom augusta/začiatkom septembra. Z toho vyplýva, že medzi dňom obhajoby záverečnej (bakalárskej) práce a dňom zápisu na druhý stupeň vysokoškolského štúdia nie je študentom, nie je považovaný za študenta, nakoľko štúdium na bakalárskom stupni už skončil, no štúdium na inžinierskom, magisterskom alebo inom vyššom stupni vysokej školy ešte nezačal.

TIP: absolvoval/a si úspešne maturitnú skúšku na strednej škole a nevieš, či môžeš cestovať vlakmi zadarmo aj cez prázdniny? Zisti to v článku Má študent strednej školy nárok na bezplatné cestovanie aj po maturite?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *