Má študent strednej školy nárok na bezplatné cestovanie aj po maturite?

Študent strednej školy podľa zákona o výchove a vzdelávaní (Zákon č. 245/2008 Z.z) prestáva byť študentom dňom úspešného absolvovania maturitnej skúšky. Z toho vyplýva, že nárok na bezplatnú prepravu vo vlakoch študent stráca – nemôže teda počas letných prázdnin cestovať vlakmi zadarmo.

Čo ak pokračujem v štúdiu na vysokej škole?

Ak študent po maturite plánuje pokračovať v štúdiu na vysokej škole, má možnosť znova získať nárok na bezplatnú prepravu vlakmi, ale až po zápise na vysokoškolské štúdium, ktorý býva zvyčajne koncom augusta/začiatkom septembra. Z toho vyplýva, že medzi dňom maturity a dňom zápisu na vysokoškolské štúdium nie je študentom, nie je považovaný za študenta, nakoľko štúdium na strednej škole už skončil, no štúdium na vysokej škole ešte nezačal.

Podľa úradu práce som stále študentom, no nemám nárok na bezplatné vlaky? Ako je to možné?

Áno, je to tak, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny považuje úspešného absolventa strednej školy za študenta až do konca augusta, vďaka čomu napríklad vypláca rodičom rodinné prídavky. Úrad práce sa však pri tomto riadi iným zákonom než sa riadia bezplatné vlaky, preto naozaj absolvent nemá počas letných prázdnin nárok na vlaky zadarmo, keďže počas prázdnin podľa vyššie spomenutého zákona o výchove a vzdelávaní nie je študentom.

TIP: absolvoval/a si úspešne obhajobu bakalárskej práce na vysokej škole a nevieš, či môžeš cestovať vlakmi zadarmo aj cez prázdniny? Zisti to v článku Má čerstvý bakalár nárok na bezplatné vlaky aj počas letných prázdnin?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *