Meškanie vlaku – prečo vlak mešká a ako zistiť jeho meškanie

Nie vždy príjemnou súčasťou cestovania vlakmi sú aj meškania vlakov. Pokiaľ váš vlak mešká 5 alebo 10 minút, dá sa to zniesť, no ak mešká pol hodinu, hodinu alebo ešte viac, tak to už môže spôsobiť aj problémy, napríklad meškanie do práce či na stretnutie alebo nestihnutie prípojného vlaku (nestihnutie prestupu) či nestihnutie lietadla.

V tomto článku sa dozviete, aké sú najčastejšie dôvody, prečo vlak mešká a poradíme aj, ako sa vyhnúť problémov súvisiacim s meškaním vášho vlaku a ako zistiť výšku meškania vlaku na Slovensku, v Česku, Rakúsku a Maďarsku.

Príčiny meškania vlakov

Meškanie vlaku môže mať rôzne príčiny (dôvody) a nie vždy je možné sa mu vyhnúť. Medzi najčastejšie príčiny meškania vlakov (hlavne na Slovensku) patria:

  • zlé počasie – v prípade snehovej kalamity alebo silnej námrazy dochádza často k meškaniu vlakov, ktoré sú nútené vplyvom počasia obmedziť svoju rýchlosť
  • zlý technický stav rušňov (lokomotív) a vlakových súprav (vozňov), hlavne na Slovensku je to veľmi častý dôvod meškania vlaku, pričom v prípade poruchy rušňa je často nutné počkať na náhradný rušeň, ktorý je nie vždy poblízku a trvá aj desiatky minút, kým príde a potiahne vlakovú súpravu aj s pokazeným rušňom ďalej
  • samovrahovia – žiaľ tiež častý jav (čoraz častejší), pri ktorom dochádza k tomu, že samovrah sa postaví pred prichádzajúci vlak a ten vzhľadom na svoju vysokú rýchlosť a brzdné možnosti nie je schopný zastaviť a vyhnúť sa tak zrážke s človekom. V takýchto prípadoch býva meškanie často v desiatkach minút a môže trvať aj 2 hodiny, keďže vlak ako účastník nehody nemôže odísť z „miesta činu“, kým privolaný lekár neskonštatuje smrť a polícia nedá povolenie na pokračovanie jazdy
  • prenos meškania z vlaku na vlak – pri tomto druhu meškania dochádza k tomu, že vlak mešká, už napríklad zo svojej východzej stanice z dôvodu čakania na prípojný vlak, ktorý má z určitého dôvodu meškanie
  • meškanie z dôvodu obratu súpravy – železničná doprava nefunguje tak, že keď vlaková súprava dopraví cestujúcich do konečnej stanice, tak sa súprava odstaví a stojí v depe. Väčšinou je to tak, že po nevyhnutnej prestávke je súprava použitá pre iný vlak. V prípade, že jeden vlak mešká veľa minút, je predpoklad, že bude meškať aj ďalší vlak, na ktorom má byť použitá táto súprava. Občas sa však stáva, že v prípade vyššieho meškania sa pre druhý vlak použije náhradná súprava s cieľom neprenášať meškanie prvého vlaku na druhý.

Ako sa vyhnúť meškaniu vlaku

Nijako 🙂 Meškaniu vlakov sa nikdy priamo nevyhnete. Je však dobré naplánovať si svoju cestu tak, aby ste vplyv meškania vášho vlaku na vaše plány minimalizoval.

  • Ak cestujete napríklad na nejaké pracovné stretnutie, rozhodne necestujte vlakom, ktorý do vašej cieľovej stanice prichádza až tesne pred vašim stretnutím. Vždy je lepšie použiť skorší vlak, aby v prípade, že bude mať vlak meškanie, ste mali ešte stále dostatočnú časovú rezervu na to, aby ste na stretnutie prišli včas.
  • Ak cestujete vlakom a vo vašej cieľovej stanici prestupujete na lietadlo, tiež je lepšie cestovať skôr alebo v prípade veľmi dôležitého letu (zaplatili ste veľa za letenku alebo dovolenku) aj deň vopred, aby ste boli na letisku včas, keďže lietadlo vás nepočká.
  • Ak z vašej východzej stanice do vašej cieľovej stanice neexistuje žiadne priame vlakové spojenie a musíte prestupovať, vždy si cestu naplánujte tak, aby časy prestupov v prestupných staniciach boli dostatočne veľké na to, aby ste aj v prípade meškania vlaku stíhali prestúpiť na ďalší vlak. Je pravda, že vlaky často na zmeškané prípoje čakajú, no rozhodne nebudú čakať hodiny. Obvyklá čakacia doba na zmeškaný vlak sa pohybuje od 5 do 15 minút, niekedy viac. V prípade, že váš vlak mešká a nie ste si istý, či stíhate prestup, je vhodné kontaktovať vlakového sprievodcu a opýtať sa, či na vás ten druhý vlak bude čakať a ak áno, tak ako dlho. V prípade, že vás (ľudí prestupujúcich na ten istý vlak) bude viac, sprievodca môže za určitých okolností kontaktovať dispečera, ktorý môže (ale nemusí) ten druhý vlak zdržať o niečo viac než je obvyklé. Nestáva sa to však príliš často, preto sa na to netreba spoliehať.

Ako zistiť meškanie vlaku?

Ak práve cestujete vlakom a chcete vedieť, či váš vlak mešká alebo ide načas, je možné si jeho meškanie zistiť na internete. Stačí mať prístup k internetu či už cez mobilné pripojenie alebo cez Wi-fi vo vlaku (ak je v danom vlaku dostupné) a použiť niektorú z nasledujúcich webových stránok. Pre zistenie meškania vlaku je však veľmi dobré poznať číslo vlaku, napríklad či sa jedná o rýchlik 606 alebo o vlak EuroNight 443. Každý vlak má pridelené svoje vlastné 3 alebo 4 miestne číslo.

Ako zistiť meškanie vlaku na Slovensku

Meškanie vlaku na Slovensku je možné zistiť cez webovú stránku slovenských železníc, ktorej adresa je tis.zsr.sk/elis/delay.aspx. Na tejto stránke nájdete prehľad vlakov, ktoré sú momentálne na trati a pri každom z nich nájdete informáciu, v akej stanici sa momentálne nachádza (alebo pred pár minútami nachádzal) a aké bolo jeho meškanie v danej stanici, teda či meškal (ak áno, tak koľko) alebo išiel načas. Zaznamenávané sú polohy vlaku nielen v staniciach, v ktorých vlak stojí, ale aj v menších staniciach, ktorými vlak iba prechádza.

Meškanie vlakov na Slovensku je možné zobraziť aj v grafickej podobe ako mapu, na ktorej sú bodkami zaznačené všetky vlaky, ktoré sú práve na trati. Toto zisťovanie meškania vlakov je však skôr pre ľudí, ktorí sa v cestovných poriadkoch vlakov vyznajú a vedia, kde približne sa daný vlak nachádza a vedia si ho na mape nájsť a zistiť tak jeho aktuálne meškanie. Dôležitou informáciou je to, akými farbami sú zaznačené vlaky – zelenou farbou je označený vlak, ktorý ide načas alebo mešká najviac 5 minút, oranžovou farbou ten vlak, ktorý mešká od 5 do 30 minút a červenou farbou vlak, ktorý mešká viac ako 30 minút. Okrem toho táto mapa obsahuje aj informácie o trase vlaku (po kliknutí na guľôčku daného vlaku) a taktiež aj informáciu o prípadnej náhradnej autobusovej doprave (NAD), ak je napr. z dôvodu výluky zavedená v určitom úseku trasy vlaku.

Ako zistiť meškanie vlaku v Českej Republike

Ak cestujete vlakom do Českej Republiky, tak pre zistenie meškania vlaku v ČR môžete použiť webovú stránku http://kam.mff.cuni.cz/~babilon/zpmapa na ktorej nájdete mapu ČR s prehľadom všetkých vlakov, ktoré sú práve na trati.

Inou možnosťou ako zistiť meškanie vlaku, je aj zobrazenie informačnej tabule v určitej stanici, na ktorej máte vypísané všetky najbližšie odchody a príchody vlakov do tejto stanice spolu s informáciou o meškaní vlaku. Často je na takejto tabuli uvedená aj koľaj, z ktorej vlak odchádza/na ktorú prichádza, čo môže byť niekedy tiež užitočná informácia.

Ako zistiť meškanie vlaku v Rakúsku

Rakúske železnice taktiež prevádzkujú podobnú mapku s meškaniami vlakov a nájdete ju na adrese http://oebb-live.hafas.de/bin/help.exe/dn?tpl=livefahrplan. Zoznam vlakov na mape je možné filtrovať podľa druhu vlaku (Eurocity, Intercity, Railjet, atď.) a taktiež je možné vlak nájsť na mape aj zadaním čísla vlaku.

Ako zistiť meškanie vlaku v Maďarsku.

Ak chcete zistiť meškanie vlaku na území Maďarska, použite webovú stránku http://vonatinfo.mav-start.hu, na ktorej taktiež nájdete mapu so zoznamom všetkých vlakov, ktoré sú momentálne na trati.